Retour à la rubrique Lexique & grammaire IE, Generalia linguistique IE

Midgård brinner. Ragnarök i religionshistorisk belysning

Hultgård, Anders

Éditeur : Upsal, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, CXLVI), 2017

Myten om Ragnarök berättades bland vikingatidens skandinaver och kom att bevaras i skrivna texter på Island och i Norge under tidig medeltid. Myten
handlar om världens och gudarnas undergång men också om den nya värld
som kommer att återuppstå efter den väldiga brand som ödelägger jorden.

Frågan om ragnaröksmytens ursprung har varit mycket omdiskuterad och åtskilliga teorier har lagts fram. I denna bok söker sig religionshistorikern Anders Hultgård nya vägar att förstå myten och att förklara dess bakgrund. Perspektivet vidgar sig mot andra religioners föreställningar om världens slut och här spelar jämförelsen med det forna Irans traditioner en nyckelroll.

Si malgré nos soins, une erreur, une reproduction ou un renvoi non-autorisés étaient constatés, nous vous remercions de bien vouloir nous le faire savoir à l’adresse indiquée à la rubrique «Contact».

© 2019 Société Française d'Études Indo-Européennes